Gudnanto, Gudnanto, Universitas Muria Kudus, Indonesia